Integritetspolicy

MYD Holding AB är övertygade om att du har en grundläggande rätt till din integritet på nätet, och vi arbetar ständigt för att skydda din säkerhet online.

MYD Holding AB (org nr: 559159-2752) har en grundläggande skyldighet, enligt GDPR, att hålla dina personuppgifter säkra så att du kan känna dig trygg när du kontaktar oss och besöker vår hemsida. Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter.

När MYD Holding AB samlar in personuppgifter, oavsett kanal, är det vår skyldighet att se till att det sker på ett ansvarsfullt sätt. I många fall, som exempelvis när du skriver in din e-postadress på vår hemsida och skickar in den lagrar vi den på en lista  som endast MYD Holding AB och webbyrån Gavelius PR har tillgång till.

Gavelius PR är en tredje part som har anlitats av MYD Holding AB. Gavelius PR kommer emellertid inte hantera listan där e-postadresserna lagras.

Formulär
I formuläret kommer MYD Holding AB be om din e-postadress för att kunna kontakta dig i framtiden. Det är frivilligt att skicka in dessa uppgifter till oss och genom att göra det accepterar du villkoren i den här integritetspolicyn.

Hur vi behandlar dina uppgifter
MYD Holding AB kommer aldrig sälja dina uppgifter vidare till någon annan organisation eller någon annan tredje part. MYD Holding AB kommer heller aldrig dela eller byta dina uppgifter med en annan organisation eller annan tredje part.

Om du har några särskilda frågor om hur MYD Holding AB behandlar dina uppgifter som inte har besvarats i den här integritetspolicyn är du välkommen att kontakta oss via e-post på info@miyakodori.se eller ringa på +46 73 523 47 33.

Genom att lämna dina uppgifter till MYD Holding AB accepterar du härmed denna integritetspolicy och ger MYD Holding AB rätt att samla, lagra och behandla dina uppgifter på de sätt som förklarats.

Vi respekterar våra besökares integritet, och inser behovet av skydd och hantering av dina personliga uppgifter. När vi samlar in och använder dina personliga uppgifter hanterar vi dessa i enlighet med dataskyddslagarna.

Personliga uppgifter är information som kan användas för att identifiera eller kontakta en specifik person, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress etc. och inkluderar även onlineidentifierare och platsuppgifter såsom IP-adresser och mobilenhets-ID.

En personuppgiftsansvarig bestämmer varför personuppgifter lagras och hur de ska användas och behandlas.

Lagringsperioder
Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter längre än nödvändigt för de ändamål som beskrivits ovan, såvida vi inte är skyldiga att behålla dina personuppgifter längre för att följa lagen och andra regleringskrav.

Om du har visat intresse för att använda tjänsterna som MYD Holding AB erbjuder behåller vi dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du skriva till oss genom att använda kontaktuppgifterna ovan och/eller meddela:

Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm eller genom att maila datainspektionen@datainspektionen.se.

Dina rättigheter
Du har särskilda rättigheter enligt dataskyddslagarna som inkluderar följande:

• Rättigheten att få tillgång till personuppgifterna som har samlats in om dig genom att göra en begäran om registreringstillgång i enlighet med dataskyddslagarna. Vi kan debitera en rimlig summa när en begäran anses vara ogrundad eller orimlig.

• Rättigheten att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga eller ofullständiga.

• Rättigheten att få dina personuppgifter raderade under särskilda omständigheter i enlighet med dataskyddslagarna.

• Rättigheten att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under särskilda omständigheter i enlighet med dataskyddslagarna

• Rättigheten att be oss att inte behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte eller andra syften som är av legitimt intresse för oss.

• Rättigheten att be oss att inte ta automatiserad beslutstagning; och där du har gett samtycke, att begära att få dra tillbaka ditt samtycke när som helst.

Det finns några undantag för rättigheterna ovan som tillåts under dataskyddslagstiftningen.

Vänligen notera att om du utövar dina rättigheter att rätta eller radera dina personuppgifter kommer vi inte kunna kontakta er.